کارگزاری در بورس چیست؟

کارگزاری در بورس چیست؟ به شرکت‌هایی که خرید و فروش سهام را انجام می‌دهند کارگزاری در بورس می‌گویند. کارگزاری ها در بورس بنگاه هایی هستند که به نمایندگی از خریدار و فروشنده برای آنها معامله انجام می‌دهند و در ازای آن حق العمل یا حق کارگزاری می‌گیرند. امروزه اکثر کسانی که قصد خرید و فروش در بورس …
ادامه ی نوشته کارگزاری در بورس چیست؟