تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

تحلیل بنیادی در بورس چیست؟ تحلیل بنیادی در بورس روشی برای به دست آوردن ارزش ذاتی سهام است. در تحلیل بنیادی به بررسی صورتها‌ی مالی شرکت میپردازیم. تحلیل بنیادی صورت سود و زیان شرکت، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد را برسی کرده، با در نظر گرفتن عواملی همچون اقتصاد کلان به ارزش گذاری سهام شرکت …
ادامه ی نوشته تحلیل بنیادی در بورس چیست؟