مجمع بورس چیست؟

مجمع بورس چیست؟ به گردهمایی سهامداران عمده، در خصوص تصمیم گیری برای شرکت مجمع گفته می‌شود. مجمع‌ شرکت، در خصوص مسائلی که از قبل دسته بندی شده است صحبت می‌کنند و در خصوص آینده شرکت تصمیم می‌گیرند. انواع مجامع بورسی مجامع شرکت‌های بورسی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: مجمع عمومی عادی سالیانه …
ادامه ی نوشته مجمع بورس چیست؟