در میان مدت و بلند مدت به رشد بورس خوشبین هستیم

در میان مدت و بلند مدت به رشد بورس خوشبین هستیم/ یک توصیه مهم به سهامداران برای کسب سود بهزاد صمدی، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: شرایط سیاسی برای بازار سرمایه بهتر شده است و احتمال وقوع جنگ و تحریم ها کاهش یافته است. به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، بهزاد صمدی با تاکید بر …
ادامه ی نوشته در میان مدت و بلند مدت به رشد بورس خوشبین هستیم