خبر جدید برای سهامداران بانک دی

خبر جدید برای سهامداران بانک دی بانک دی با توجه به عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر نموده است.  بانک دی به دلیل عدم رعایت الزامات ماه ۷ بند ۴ به ناشر فرصت ۲ ماه …
ادامه ی نوشته خبر جدید برای سهامداران بانک دی