کدال در بورس چیست

کدال چیست کدال سامانه جامع ناشران کدال است که تمامی اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت ‌های بورسی در این سایت قرار داده می‌شود سایت کدال معتبر ترین سایت برای سرمایه گذاران است ، تمامی اطلاعات مستقیما از طریق شرکت در این بارگزار می‌شود. اطلاعاتی مثل ترازمانه شرکت، صورت های مالی، جریان وجوه نقد خبر افزایش …
ادامه ی نوشته کدال در بورس چیست