اعتبار در بورس چیست

اعتبار در بورس چیست اعتبار در بورس به معنای گرفتن مبلغی از کارگزاری برای معامله در بورس برای مدت مشخص است. افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند برای اینکه بتوانند در بورس به سود بیشتری برسند از کارگزاری درخواست مبلغ پول می‌کنند و تا مدت مشخصی این مبلغ را در حساب بورسی دارند و …
ادامه ی نوشته اعتبار در بورس چیست