خبر جدید برای سهامداران بانک دی

خبر جدید برای سهامداران بانک دی

خبر جدید برای سهامداران بانک دی

بانک دی با توجه به عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر نموده است.

 بانک دی به دلیل عدم رعایت الزامات ماه ۷ بند ۴ به ناشر فرصت ۲ ماه داد و نوشت: «بانک دی به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵)جهت رعایت موارد فوق نموده است.»