نماد بورس چیست

نماد بورس چیست برای هر شرکتی که در بازار بورس فعالیت می‌کند، نشان اختصاصی تعریف شده که آن نماد بورس یا نماد معاملاتی می‌گویند. نماد معاملاتی در بورس، مخفف اسم شرکت است که صرفا به خاطر سهولت در گفتار، نوشتار و معامله نماد را اختراع کرده‌اند. حرف اول نماد معاملاتی، نام اول صنعتی است که …
ادامه ی نوشته نماد بورس چیست