شاخص (CFC) در بورس چیست؟

شاخص (CFC) در بورس چیست؟ میانگین نوسان بازار بورس را شاخص یا CFC می‌گویند. شاخص‌های بورس (CFC) در واقع معیارهایی هستند که با بررسی آنها می‌توان وضعیت بورس را از گذشته تا به حال ارزیابی کرده و روند آینده‌ی بورس را پیش بینی کرد. بنابراین همانطور که شاخص‌های بورس برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مهم است، نوسانات شاخص‌ها نیز …
ادامه ی نوشته شاخص (CFC) در بورس چیست؟