انواع بورس و بازار های مالی چیست؟

انواع بورس و بازار های مالی چیست؟ به طور کلی بورس و بازار های مالی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند: سهام (Stock) کالا (Futures) ارز (Forex) انرژی (Energy) شاخص (CFC) سهام چیست؟ تبدیل سند یک شرکت به قطعه‌های ریز را سهام می‌گویند. سهام جمع سهم است و سهم قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است. سهامدار بورس چیست؟ به …
ادامه ی نوشته انواع بورس و بازار های مالی چیست؟