شورای عالی بورس درباره بخشنامه قیمتگذاری فولاد تصمیم می‌گیرد

شورای عالی بورس درباره بخشنامه قیمتگذاری فولاد تصمیم می‌گیرد یک مقام مسئول در سازمان بورس با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور دستور مستقیمی برای ابطال بخشنامه قیمتگذاری فولاد نداشته، گفت: در جلسه دیروز بر اجرای دقیق مصوبات شورای عالی بورس تاکید شد. یک مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه …
ادامه ی نوشته شورای عالی بورس درباره بخشنامه قیمتگذاری فولاد تصمیم می‌گیرد