تقسیم بندی بازار پایه فرابورس

تقسیم بندی بازار پایه فرابورس در بازار پایه فرابورس شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند و به وسیله‌ی رنگِ تابلو دسته بندی شده‌اند. تابلوی زرد: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۳٪ است. تابلوی نارنجی: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۲٪ است. تابلوی قرمز: دامنه نوسان این شرکت‌ها ۱٪ است. نکات مهم بازار پایه فرابورس نکته ۱: دامنه نوسان …
ادامه ی نوشته تقسیم بندی بازار پایه فرابورس