پایان اصلاح نمادهای شاخص‌ساز بورس نزدیک است؟

پایان اصلاح نمادهای شاخص‌ساز بورس نزدیک است؟ یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: به نظر می‌رسد با رسیدن به زمان گزارش‌های ۹ ماهه و انتظار گزارش‌های فوق‌العاده از شرکت‌های بزرگ و تاثیر‌گذار، اصلاح این قبیل سهم‌ها نیز به پایان خود نزدیک و شاهد رشد تقاضا خواهیم بود. با گذر از محدوده ۸۹۰۰۰، انتظار شکست سقف قبلی …
ادامه ی نوشته پایان اصلاح نمادهای شاخص‌ساز بورس نزدیک است؟