سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند

سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند سه شرکت گام‌هایی را در چند خوان سرمایه برداشته‌اند. بانک سینا،‌ شرکت مهرکام پارس و پلیمر آریا ساسول از جمله این شرکت‌ها هستند.  سه شرکت گام‌هایی را در چند خوان سرمایه برداشته‌اند. بانک سینا،‌ شرکت مهرکام پارس و پلیمر آریا ساسول از جمله این شرکت‌ها هستند. وسینا بانک …
ادامه ی نوشته سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند