سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند

سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند

سه نماد بورسی که افزایش سرمایه داشتند

سه شرکت گام‌هایی را در چند خوان سرمایه برداشته‌اند. بانک سینا،‌ شرکت مهرکام پارس و پلیمر آریا ساسول از جمله این شرکت‌ها هستند.

 سه شرکت گام‌هایی را در چند خوان سرمایه برداشته‌اند. بانک سینا،‌ شرکت مهرکام پارس و پلیمر آریا ساسول از جمله این شرکت‌ها هستند.

وسینا

بانک سینا با برگزاری یک مجمع توافق سهامداران را برای افزایش سرمایه ۱۵۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گرفت. بانک سینا که در سال گذشته به میزان ۱۷۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش سرمایه داشت توانست بازدهی ۳۴۰‌درصدی را عاید سهامداران خود کند. سرمایه این بانک هزار میلیارد تومان است و مقرر شد ۱۵۳۸ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان دیگر به سرمایه آن افزوده شود. هدف از انجام این افزایش سرمایه اجرای مفاد ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاح ساختار مالی است.

 

 

خمهر

شرکت مهرکام پارس نیز در تاریخ ۱۵ دی ماه با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برنامه افزایش سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی خود را به تصویب رساند. براساس افزایش سرمایه دو مرحله‌ای این شرکت از مبلغ ۱۸۶ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان ۴۷۶ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان خواهد بود که ۱۸۸ میلیارد تومان آن از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و ۲۸۸ میلیارد و ۵۹۴ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود.

هدف از انجام افزایش سرمایه خمهر خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان شد. موضوع افزایش سرمایه خمهر نیز خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت (اصلاح ساختار مالی)، تامین مخارج سرمایه‌ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش بیان شده است.

 

 

 

آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول نیز توانست افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خود را به موافقت و تصویب صاحبان سهام خود درآورد. افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته انجام می‌شود و سرمایه این مجموعه از ۴۵۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون تومان به ۹۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق گفته مدیران این شرکت به منظور اجرای سریع پروژه ارزشمند احداث واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی‌اتیلن جدید آریاساسول، این افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دستورکار قرار گرفت تا بخشی از منابع مورد نیاز برای طرح توسعه تامین شود.