آیا بورس دوباره صعودی خواهد شد؟

آیا بورس دوباره صعودی خواهد شد؟

بازار سرمایه هفته گذشته در حالی روندی نوسانی و نزولی داشت که کارشناسان براین باورند همه شرایط برای صعود این بازار فراهم است و دلیل حرکت نوسانی و نزولی بازار سرمایه بیشتر خارجی است تا داخلی.
آیا بورس دوباره صعودی خواهد شد؟

 شاخص کل بورس در حالی که در هفته‌های گذشته دوباره تا کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صعود کرده بود، طی هفته جاری روندی نزولی به خود گرفت و به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کرد به طوری که شاخص کل این بازار در روز شنبه بیش از ۲۴ هزار واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحد ایستاد.

این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن در این روز افزایشی بود و رقم ۴۷۳ هزار و ۵۴۶ واحد را ثبت کرد. روز یکشنبه روند کاهشی شاخص بورس ادامه داشت و این شاخص با حدود ۴۵۰۰ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز در این روز کاهشی بود و با بیش از ۱۲۰۰ واحد کاهش به رقم ۴۷۲ هزار و ۱۴۱ واحد رسید.

در روز دوشنبه اما شاخص بورس روندی صعودی داشت به طوری که با ۱۸ هزار و ۱۲۱ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد را ثبت کرد البته روند کاهشی شاخص کل با معیار هم وزن در این روز ادامه داشت به طوری که این شاخص با بیش از ۳۰۰۰ واحد کاهش به رقم ۴۶۹ هزار و ۱۲۵ واحد رسید. روز سه‌شنبه دوباره حرکت شاخص کل بر مدار نزول ادامه یافت و این شاخص با ۲۵ هزار و ۱۶۸ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۶۵۷ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۶۵ هزار و ۴۸۲ واحد رسید.

در نهایت در روز چهارشنبه شاخص کل به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کرد و با ۱۳ هزار و ۸۵۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۷۱۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۶۳ هزار و ۷۱۵ واحد را ثبت کرد.

روند کاهشی بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که تحلیلگران براین باورند این بازار از همه شرایطی که باید برای صعود فراهم باشد برخوردار است. آنها به گزارش‌ عملکردهای شرکت‌های بورسی اشاره می‌کنند که در آذرماه رکورد خوبی زده بودند. همچنین براین باورند قیمت‌های جهانی به نفع صعود بورس در حال افزایش است.

به عقیده کارشناسان آنچه که باعث نوسان و کاهش شاخص کل بورس می‌شود عوامل بیرونی از جمله اتفاقات سیاسی است. آنها همچنین براین باورند که در هفته آینده و پس از این‌که سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی سپری شد بازار دوباره روندی صعودی خواهد یافت و حتی تا مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز صعود خواهد کرد.