آموزش تابلوی معاملات در بورس

وضعیت در بورس

وضعیت نشان دهنده مجاز بودن معامله در سهام یا عدم اجازه معامله است.

فیلم آموزش تابلوی بازار بورس

 

فیلم آموزش تابلوی بازار بورس

 

نماد شرکت به مجاز یا ممنوع متوقف تغییر وضعیت می‌دهد.

درصورتی که در قسمت وضعیت نوشته شود مجاز، یعنی مجاز به معامله در این شرکت هستیم. اگر نوشته شود ممنوع متوقف به معنای بسته بود سهام شرکت و عدم اجازه معامله است در اکثر مواقع سهام شرکتی که ممنوع متوقف شده پس از چند روز دوباره به حالت مجاز برمی‌گردد و بسته شدن سهام به علت قوانین سازمان بورس است مثل برگزاری مجمع یا نوسان ۲۰ درصدی سهام و …

مجاز یا ممنوع متوقف در بورس

مجاز در بورس به معنای اجازه معامله در سهام شرکت است. ممنوع متوفق به معنای بسته شدن سهام شرکت و عدم اجازه معامله است.

معنای مجاز متوقف در بورس چیست

مجاز متوقف به معنای آماده‌ی باز شدن است.

مجاز محفوظ

مجاز محفوظ به معنای اجازه درخواست خرید یا فروش را داریم ولی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.

برای اینکه سهام شرکت را بازگشایی کنند ابتدا مجاز محفوظ کرده تا خریداران و فروشندگان در قیمتی به توافق برسند، پس از آن سهام را مجاز می‌کنند.