اولین تحرکات بورس امروز / تقاضا به شستا بازگشت

اولین تحرکات بورس امروز / تقاضا به شستا بازگشت

اولین تحرکات بورس امروز / تقاضا به شستا بازگشت

به نظر می‌رسد در مرحله پیش گشایش بورس امروز عرضه در نمادهای شاخص‌ساز از جمله خودرویی‌ها بیشتر از تقاضا است.

در حالی که روند بازار سهام دیروز صعودی بود و تقاضا در دقایق پایانی افزایش پیدا کرده بود اما پیش‌پشایش بورس امروز با افزایش عرضه در نمادهای خودرویی همراه است. اما در جریان معاملات دیروز نیز عرضه در پیش گشایش بیشتر از تقاضا بود و با شروع معاملات تقاضا بهبود پیدا کرد و بورس مثبت شد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند بازار در سه هفته گذشته اصلاح زیادی داشته و جو معاملات نیز مثبت است.

 

 

اما تقاضا در نمادهایی مانند شستا و شپلی زیاد است و احتمالا روند بازار سهام به دلیل روند صعودی این نمادها مثبت باشد.